Transnacionalni kontakt seminar „Connecting Public Authorities and Educational Institutions in Erasmus+“ u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU održan je od 09. do 11. studenog 2016. godine u Splitu. Sudjelovalo je ukupno 88 sudionika iz 21 zemlje. Sudionici su bili predstavnici odgojno-obrazovnih ustanova iz područja ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te iz područja obrazovanja odraslih i predstavnici jedinica lokalne i regionalne uprave i samouprave. Na seminaru su sudjelovale i dvije predstavnice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja s ciljem upoznavanja s programom i konkretnim projektnim idejama, istraživanja mogućnosti suradnje na nacionalnoj i transnacionalnoj razini, komunikacije i razmjene ideja s dionicima odgojno-obrazovnog sustava u nacionalnom i međunarodnom kontekstu te dodatnog stručnog usavršavanja u ovome području.

Uz upoznavanje s radom Agencije za mobilnost i programe EU, dosadašnjim rezultatima i iskustvima te ključnim konceptima internacionalizacije obrazovanja i strateških partnerstava, sudionici su se na strukturiran način upoznali s osnovnim elementima programa Erasmus+ te ključnim koracima razrade projektne ideje. Predstavnice Centra  sudjelovale su u radu radnih skupina u području ranog i predškolskog te osnovnoškolskog obrazovanja te u području strukovnog obrazovanja. Dodatna vrijednost seminara je, uz stečena znanja i vještine, iskustvo rada u internacionalnim timovima na konkretnim zadacima uz aktivnu razmjenu ideja, iskustava i primjera dobre prakse te održivost u vidu nastavka suradnje. Tijekom cijelog seminara osigurana je stručna podrška djelatnika Agencije za mobilnost i programe EU.

Po završetku seminara predstavnici su analizirali i saželi ključne elemente sudjelovanja na seminaru i izradili su završno izvješće koje će se koristiti kao podloga za daljnje diseminacijske aktivnosti i daljnje usavršavanje unutar područja.

Link: http://mobilnost.hr/hr/