U Beogradu je 29. siječnja 2018. godine u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Centra za obrazovne politike i UNICEF-a održana konferencija Podeli znanje – škole u akciji! povodom završetka prvoga ciklusa projekta Unapređivanje kvaliteta obrazovanja u Srbiji kroz unapređivanje efektivnosti sistema spoljašnjeg vrednovanja rada škola i razvoj horizontalnog učenja između škola – SHARE. Na konferenciji su sudjelovali i djelatnici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Prеdstаvlјеnа su mеđunаrоdnа iskustvа u području horizontalnoga učеnjа, rеzultаti i učinci prојеktа te iskustvа škola koje su sudjelovale u prојеktu i škоla kоје zаpоčinju nоvi prојеktni ciklus s kritičkim prijateljima kојi ćе im pružаti pоdršku u unаprеđivаnju kvаlitеte rаdа.

Djelatnici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja su 30. i 31. siječnja 2018. godine posjetili Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i razmijenili su iskustva s kolegama iz Srbije o vrednovanju kvalitete rada škola, provedbi završnih ispita u osnovnome obrazovanju, osiguravanju kvalitete rada ustanove – ISO standardizaciji, nacionalnim i školskim izvještavanjima o rezultatima vanjskoga vrednovanja te o ostalim aktivnostima Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.