Hrvatska je jedna od 46 zemalja koja sudjeluje u međunarodnom istraživanju TIMSS za četvrte razrede osnovnih škola tijekom 2015. godine.
Međunarodno istraživanje trendova u znanju matematike i prirodoslovlja – TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) provodi se u okviru IEA organizacije (International Association for the Evaluation of Educational Achievement – Međunarodno udruženje za vrjednovanje obrazovnih dostignuća).

Detaljnije o izvještaju pogledajte ovdje.