U ponedjeljak, 23. svibnja 2011. provode se ispiti državne mature:

ISPIT POČETAK PRIJAVLJENO
Matematika A (viša)   9.00 sati 10064 učenika
Matematika B (osnovna)   9.00 sati 26019 učenika
Etika 13.00 sati      95 učenika