Dana 22. travnja 2017. zaključen je Javni natječaj za prijavu kandidata za voditelja i dvanaest članova Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme (ERS). Dana. 2. svibnja 2017. sastalo se Povjerenstvo za odabir voditelja i članova Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme te otvorilo pristigle prijave. Na natječaj je pristiglo ukupno 125 prijava, od kojih  11 za voditelja Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme (ERS).

Usporedbe radi, na Javni poziv za prijavu kandidata za voditelja i pet članova Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme, proveden u siječnju 2015., pristiglo je ukupno 37 prijava, pri čemu samo jedna za voditelja Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme (ERS).

Zadaća Povjerenstva je odabir voditelja i članova Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme između prijavljenih kandidata temeljem provedenoga Javnog natječaja te utvrđenih kriterija i uvjeta.

Povjerenstvo će analizirati prijave pristigle na Javni natječaj te donijeti prijedlog odabira voditelja i članova Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme. S prijaviteljima za voditelja Ekspertne radne skupine Povjerenstvo će provesti intervjue.

Prijedlog odabira Povjerenstvo će u formi izviješća uputiti na potvrdu Posebnom stručnom povjerenstvu za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Ekspertnu radnu skupinu za provođenje kurikularne reforme (ERS) čine voditelj i dvanaest članova.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije 30 dana nakon isteka roka za prijavu.