Podsjećamo sve kandidate koji su svoje srednje školovanje završili u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine ili izvan Republike Hrvatske da u ponedjeljak, 2. srpnja 2012. godine istječe rok za dostavu potpune dokumentacije Nacionalnomu centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja ili Središnjemu prijavnom uredu, ovisno o tomu jesu li polagali ispite državne mature ili samo prijavljuju studijske programe. U prvome slučaju, potrebnu dokumentaciju dostavljaju NCVVO-u, a u drugome SPU-u.
Propisanu dokumentaciju (isključivo ovjerene preslike), sukladno uputama i na adrese navedene u brošuri, potrebno je dostaviti preporučenom poštom. Pravovremeno poslanim dokumentima smatraju se i oni poslani poštom dana 2. srpnja 2012. godine.
Još jednom podsjećamo da svi kandidati koji su u 2010. ili 2011. godini polagali ispite državne mature i/ili prijavljivali studijske programe, a čiji su svi podatci (osobni podatci, ocjene, rezultati natjecanja, športski status) zavedeni i verificirani u sustavu, nisu dužni slati dokumente o navedenome Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja ili Središnjem prijavnom uredu.