UVOĐENJE VANJSKOG VRENDOVANJA I SAMOVREDNOVANJA ŠKOLA U
OBRAZOVNI SUSTAV REPUBLIKE HRVATSKE
Muzej MIMARA, Zagreb
22. i 23. rujna 2009.

Popis predavanja s konferencije od 23. rujna 2009.
Samovrednovanje srednjih škola – od ispita do kvalitete
Teorijiski modeli učinkovitosti škola – smjernice za samovrednovanje
Dobra praksa, škola koja je dvije godine u projektu
Dobra praksa – iskustvo škole u projektu, prva godina
(Gimnazija Nova Gradiška)
Dobra praksa – iskustvo škole u projektu, prva godina
(Ekonomska škola Mije Mrkovića)
Doprinos suradnika Mreže samovrednovanju škola
Iskustva suradnika Mreže – dvije godine u ulozi suradnika Mreže
Iskustva suradnika Mreže – prva godina rada u ulozi suradnika Mreže
(Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju Rijeka)
Iskustva suradnika Mreže – prva godina rada u ulozi suradnika Mreže
(Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek)