Opći cilj projekta
• razviti model ispitivanja znanja na kraju obrazovnih ciklusa

Specifični ciljevi
• razviti model i postupke testiranja prema suvremenim pristupima ispitivanju znanja: uporaba modela Teorije odgovora na zadatak (eng. Item Response Theory) u izradi i analizi testova
• ispitati i procijeniti razine znanja učenika osmih razreda iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski jezik, Povijest i Fizika

Testovi će biti usklađeni sa sadržajem Nastavnoga plana i programa, a ispitivanje će se provesti na uzorku škola/učenika osmih razreda. S obzirom na činjenicu da će se ispitivanja provesti u veljači/ožujku, ispiti neće sadržavati nastavno gradivo drugog polugodišta.

Trajanje projekta
Od rujna 2011. do svibnja 2015. godine.

Aktivnosti projekta

Aktivnosti Projekta usklađeni su s postupcima razvoja i provedbe ispita. Probno ispitivanje zadataka iz Hrvatskog i Engleskog jezika, Povijesti i Fizike provest će se početkom ožujka 2013. godine, a glavno ispitivanje u ožujku 2014. godine. Aktivnosti Projekta od rujna 2011. od svibnja 2015. godine su:

• uporaba modela Teorije odgovora na zadatak u razvoju, analizi i interpretaciji testova
• razvoj uputa, procedura, nacrta i priručnika vezano uz razvoj novog modela ispitivanja i pripadajućih aktivnosti projekta
• uvođenje baze zadataka u rad Centra: uvođenje procedure izrade zadataka i sistema upravljanja zadatcima kao i njihova skladištenja i praćenja
• razvoj sadržajne strukture i nacrta testa prema Nastavnom planu i programu
• narudžba i izrada zadataka različitih težina i razina složenosti prema sadržajnoj strukturi te nacrtu testa
• trostruka recenzija zadataka (sadržajna, metodološka – psihometrijska, završna sadržajna)
• razvoj opisivača izvedbenih razina za navedene predmete; postavljanje standarda (određivanje pragova prolaznosti)
• izrada nacrta ispitnih knjižica; izrada ispitnoga materijala
• izrada uzorka škola i učenika; priprema ispitnih materijala za ispitivanje
• provedba ispitivanja: probno i glavno ispitivanje
• unos, kodiranje/ocjenjivanje; analize ispita i ispitnih zadataka prema modelu Teorije odgovora na zadatak
• interpretacija, prikaz i korištenje rezultata prema modelu Teorije odgovora na zadatak
• objavljivanje rezultata projekta i ispitivanja (izvješća, priručnici, konferencija)

Provedene aktivnosti
2015. godina

• Do svibnja / lipnja 2015. godine pripremljeno je završno Projektno izvješće (pisanje izvješća, priprema za tisak i tisak izvješća)
• Napisane su procedure novoga modela razvoja ispita / vanjskoga vrednovanja učeničkih postignuća prema procedurama / metodologiji projekta
• Završna konferencija projekta na kojoj su predstavljeni rezultati projekta i provedenih ispitivanja održana je 8. prosinca 2015. godine

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA „RAZVOJ ZAVRŠNIH ISPITA NA KRAJU OBRAZOVNIH CIKLUSA“

Dana 8. prosinca 2015. godine održana je završna konferencija projekta „Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa“ koji je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja provodio između 2011. i 2015. godine. Konferencija je održana u konferencijskoj dvorani Centra Bundek od 9:30 do 16:00 sati. Djelatnici Centra su na konferenciji predstavnicima odgojno-obrazovnoga sustava, stručnoj i široj javnosti predstavili rezultate projekta i provedenih ispitivanja te potaknuli raspravu o budućim inicijativama koje mogu proizaći iz rezultata projekta.

 

2014. godina

• Do sredine ožujka 2014. godine organizirano je i pripremljeno glavno ispitivanje u suradnji sa osnovnim školama iz čitave Hrvatske koje su odabrane za ispitivanje.
• Ispitni materijali pripremljeni su za tisak u siječnju 2014. godine.
• Ispitni su materijali tiskani između 28.1.2014. i 12.2.2014. godine, nakon čega su spakirani u kutije i otpremljeni u škole.
• Glavno ispitivanje projekta provedeno je između 17.3.2014. i 21.3.2014. u 426 osnovnih škola, a ispite je pisalo ukupno 15209 učenika (3815 učenika pisalo je ispite iz Hrvatskoga jezika, 3823 učenika ispite iz Engleskoga jezika, 3795 učenika ispite iz Povijesti, a 3776 učenika ispite iz Fizike).
• Nakon provedbe ispitivanja i povrata ispitnih kutija, ispitni su materijali raspakirani i razvrstani te su pregledani zapisnici ispitivanja iz svih ispitnih prostorija.
• Ispiti su u travnju i svibnju 2014. pripremani za psihometrijske analize (materijali su pripremljeni za skeniranje, ispiti su skenirani, podatci su prošli OCR obradu, sporna očitanja su provjerena nakon OCR obrade putem aplikacije).
• Preliminarne psihometrijske analize ispita iz četiri predmeta napravljene su početkom lipnja 2014. godine radi davanja povratnih informacija učenicima o njihovu uspjehu na ispitu.
• Prema rezultatima analiza napravljena su izvješća za svakog učenika koji je pristupio ispitivanju – 15209 izvješća za učenike zatim su tiskana, spakirana i poslana školama 16.6.2014. godine.
• Do kraja listopada 2014. godine organizirano je i pripremljeno ocjenjivanje uzorka kratkih sastavaka iz Hrvatskoga i Engleskoga jezika.
• Od 28.10. do 21.11.2014. provedene su dvije jednodnevne edukacije za ocjenjivačice po predmetu te je provedeno ocjenjivanje uzorka kratkih sastavaka.
• Napravljene su detaljne psihometrijske analize ispita i ispitnih zadataka prema Klasičnoj teoriji i Teoriji odgovora na zadatak te su određeni pragovi razina postignuća učenika.
• Napisana je prva verzija završnoga izvješća o aktivnostima i rezultatima projekta.
• Napisane su prve verzije završnih izvješća o razvoju ispita i rezultatima ispitivanja iz Hrvatskoga i Engleskoga jezika, Povijesti i Fizike.

2013. godina

• Ispitni materijali iz Hrvatskog i Engleskog jezika, Povijesti i Fizike pripremljeni su za ispitivanje (korektura, tisak)
• Probno ispitivanje pripremljeno je i organizirano u suradnji s osnovnim školama iz uzorka
Probno ispitivanje provedeno je između  4. i 8. ožujka 2013. godine
• Ispitivanje je provedeno u 597 osnovnih škola, a ispite je pisalo ukupno 21176 učenika iz četiri predmeta (oko 5000 učenika po predmetu)
• Provedene su preliminarne analize ispita na temelju kojih su učenici dobili povratne informacije o svome uspjehu na ispitu
• Održano je nekoliko radionica iz napredne psihometrije (postupci izjednačavanja skale između različitih ispitnih inačica u dvoparametarskom modelu Teorije odgovora na zadatak, procedura određivanja pragova prolaznosti, validacija nacrta ispitnih inačica)
• Provedene su detaljne analize ispitnih inačica i ispitnih zadataka (klasične analize i Teorija odgovora na zadatak) na temelju kojih su odabrani ispitni zadatci za glavno ispitivanje
• Pripremljene su ujednačene ispitne inačice za glavno ispitivanje (po šest inačica za svaki predmet)
• Započela je priprema ispitnih materijala za tisak (prijelom, korektura)
• Napravljen je uzorak škola (433 škole) i preliminarni uzorak učenika koji će sudjelovati u glavnom ispitivanju
• Započela je organizacija i priprema glavnog ispitivanja (obavještavanje škola, komunikacija sa školama)

2012. godina

• završeni su nacrti ispita i ispitnih knjižica za četiri predmeta: Hrvatski i Engleski jezik, Povijest i Fiziku
• odabrano je 167 osoba za izradu ispitnih zadataka za četiri predmeta (autori/ce ispitnh zadataka)
• provedena je edukacija o izradi i procjeni zadataka višestrukog izbora
• izrađeni su priručnici za izradu i procjenu zadataka višestrukog izbora s primjerima zadataka iz četiri predmeta
• uveden je sustav narudžbe, izrade i prikupljanja zadataka putem web aplikacije
• naručeno je, izrađeno i prikupljeno oko 2900 zadataka iz četiri predmeta
• održana su predavanja o razvoju i provedbi ispita unutar Teorije odgovora na zadatak
• održana su predavanja o razvoju sadržajnih i izvedbenih standarda
• izrađeni su opisivači izvedbenih razina za ispite iz Hrvatskog jezika, Engleskog jezika, Povijesti i Fizike
• provedena je edukacija o horizontalnom jednačenju i vertikalnom skaliranju ispita
• uveden je sustav trostruke recenzije zadataka putem web aplikacije
• oko 2900 zadataka prošlo je prvu, sadržajnu recenziju zadataka iz četiri predmeta
• oko 1750 zadataka prošlo je drugu, psihometrijsku recenziju zadataka iz četiri predmeta
• oko 1700 zadataka prošlo je treću, završnu sadržajnu (stručnu) recenziju zadataka iz četiri predmeta (svaki zadatak prošao je neovisnu dvostruku završnu recenziju)
• odabrana je 31 osoba za sudjelovanje u postavljanju standarda za ispite (eng. standard setting) iz četiri predmeta
• oko 1600 zadataka iz četiri predmeta prošlo je proceduru postavljanja standarda za ispite
• napravljen je program za jednačenje ispitnih knjižica te su izrađene specifikacije ispitnih knjižica iz četiri predmeta
• izrađene su ispitne knjižice iz četiri predmeta koje su prošle dvostruku sadržajnu provjeru
• prema dvoetapnom stratificiranom uzorku odabrane su škole i učenici za sudjelovanje u probnom ispitivanju (604 škole)
• škole su obaviještene o tome da su odabrane za sudjelovanje u probnom ispitivanju
• započela je priprema ispitnih knjižica za tisak (prijelom, korektura)

2011. godina

• okupljene su skupine za razvoj ispita (Hrvatski jezik, Engleski jezik, Povijest, Fizika)
• održana su predavanja o razvoju ispita i osnovama Teorije odgovora na zadatak
• održane su radionice o razvoju sadržajnih struktura ispita
• izrađene su sadržajne strukture ispita prema Nastavnome planu i programu (za navedene predmete)
• održane su radionice o razvoju nacrta ispita
• izrađeni su nacrti ispita prema sadržajnim strukturama ispita (za navedene predmete)
• izrađena je brošura projekta

Sinergija projekta Razvoj završnih ispita i projekta Razvoj banke zadataka

Sinergijom projekta Razvoj završih ispita i projekta Razvoj banke zadataka u 2012. godini razvijen je funkcionalni sustav upravljanja zadatcima, a koji je primijenjen u projektu Razvoj završnih ispita. U prvoj fazi projekta uveden je sustav naručivanja, izrade i prikupljanja zadataka putem web aplikacije. Zatim je uveden sustav trostruke recenzije zadataka putem web aplikacije, njihove dorade te je uveden sustav praćenja zadataka i rada svih korisnika aplikacije. Kroz aplikacijski sustav vršila se i finalizacija zadataka i ispitnih knjižica za probno ispitivanje (lektura, dorada slika, izrada ispitnih knjižica). Sve navedene aplikacije pospješile su i unaprijedile proces ispitivanja znanja unutar projekta Razvoj završnih ispita. U sklopu projekta Razvoj banke zadataka napravljena je i aplikacija za komunikaciju sa školama tijekom pripreme za ispitivanje i tijekom samog ispitivanja. Ta je aplikacija također primijenjena za projekt Razvoj završnih ispita, čime će se osigurati bolja i efikasnija komunikacija s velikim brojem škola. Škole će kroz aplikaciju provjeravati i ažurirati podatke o školi i učenicima te zaprimati sve potrebne dokumente vezane uz provedbu ispitivanja i pripremu provedbe ispitivanja.

Dokumenti

Publikacije
Projekt: Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa – Stručno izvješće

Izvješća
Godišnje izvješće o poslovanju Centra za 2014. godinu
Izvješće o provedenim aktivnostima i rezultatima projekta Razvoj završnih ispita nalazi se na stranicama: 63.-66.
Godišnje izvješće o poslovanju Centra za 2013. godinu
Izvješće o provedenim aktivnostima i rezultatima projekta Razvoj završnih ispita nalazi se na stranicama: 28.-30.
Godišnje izvješće o poslovanju Centra za 2012. godinu
Izvješće o provedenim aktivnostima i rezultatima projekta Razvoj završnih ispita nalazi se na stranicama: 42.-60.
Godišnje izvješće o poslovanju Centra za 2011. godinu
Izvješće o provedenim aktivnostima i rezultatima projekta Razvoj završnih ispita nalazi se na stranicama: 32.-39.AGI FINAL REPORT 2012 – Development of Final Examinations

Odluke
– 27.03.2013. – Odluka o imenovanju stručnih radnih skupina za razvoj ispia u projektu Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa
– 23.10.2012. – Odluka o imenovanju osoba koje će sudjelovati u postavljanju standarda za ispite u osmim razredima osnovnih škola u sklopu projekta Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusai naknadi
– 15.02.2012. – Odluka o imenovanju osoba koje će izrađivati ispitne zadatke za ispite u projektu Razvoj završnih ispiti na kraju obrazovnih ciklusa
– 23.11.2011. – Odluka o imenovanju stručnih radnih skupina za razvoj ispita u projektu Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa
– 26.10.2011. – Odluka o imenovanju osoba koje sudjeluju u projektu “Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa“

Javni pozivi
– 08.06.2012. – Javni poziv za izbor osoba koje će sudjelovati u postavljanju standarda za ispite u osmim razredima osnovnih škola u sklopu projekta Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa
– 01.12.2011. – Javni poziv za izbor osoba koje će sudjelovati u izradbi ispitnih zadataka za ispite u osmim razredima osnovnih škola u sklopu projekta Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa

Brošure
Brošura: Razvoj završnih ispita