Vodič kroz ispite državne mature

Vodič kroz ispite državne mature namijenjen je svim pristupnicima koji su prijavili ispite državne mature u 2015./2016. školskoj godini.

Svrha je Vodiča kroz ispite državne mature upoznati pristupnike s kalendarom i načinom provedbe ispita državne mature, znanjima, vještinama i kompetencijama koje se ispituju ispitima, trajanjem ispita, tipovima zadataka koji su u ispitima, onim što se od pristupnika očekuje u ispitima i priborom koji smiju upotrebljavati kako bi se što bolje pripremili i postigli uspjeh na državnoj maturi.

Za sve su pristupnike ispiti državne mature iz određenoga predmeta sadržajno isti, no pristupnici s teškoćama imaju pravo na prilagodbu ispitne tehnologije, odnosno prilagodbu ispitnoga materijala i/ili ispitnoga postupka. Potrebnu prilagodbu ispitne tehnologije za svakoga pojedinoga pristupnika odobrava Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Sve obavijesti o ispitima državne mature, ispitne kataloge iz predmeta koji se polažu i ogledne primjere ispita možete pronaći na mrežnim stranicama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.ncvvo.hr).