Sukladno najavama i Kalendaru ispita državne mature za školsku godinu 2011./2012., uponedjeljak 9. srpnja 2012. godine objavljeni su rezultati ispita državne mature u ljetnomu ispitnom roku. Također, započinje sljedeća faza procesa obrade rezultata državne mature i prijave na visoka učilišta u kojoj se:

– poništavaju ispiti državne mature kandidatima koji su izostali s dijela ispita ili su diskvalificirani,
– objavljuju privremene rang-liste studijskih programa s kojih se brišu kandidati koji nisu zadovoljili sve preduvjete.

Plasmani na privremenim listama i dalje će se mijenjati, kao posljedica usvajanja prigovora na rezultate ispita državne mature (do 16. srpnja u 12 sati) ili promjena lista prioriteta (do 16. srpnja u 23:59 sati). Dana 17. srpnja u 0:00 sati rang-liste postaju konačne.

Detaljnije o procesu stvaranja rang lista može se pročitati ovdje.