Danas 5. listopada 2010. u 12.00 sati započinju PREDPRIJAVE ispita državne mature za školsku godinu 2010./2011.

Obrazac prijavnice za predprijavu

Predprijave popunjavaju učenici četvrtih razreda gimnazija i četverogodišnjih srednjih škola Repulike Hrvatske  koji žele polagati ispite državne mature u ljetnome roku školske godine 2010./2011. te pristupnici koji su završili školovanje prije 2010. godine i pristupnici koji su završili ili ove školske godine završavaju školovanje izvan Republike Hrvatske.

Za predprijavu izbornih predmeta može se rabiti brošura Državna matura 2009./2010. i prijave na visoka učilišta.

Učenici četvrtih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj prijavnicu popunjavaju, potpisuju i predaju ispitnome koordinatoru u svojoj školi.
Koordinatori će, po završetku roka za predprijavu, prikupljene prijavnice potpisati i poslati poštom u Centar.
Ostali pristupnici prijavnice šalju poštom na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
10 000 Zagreb
Trg Marka Marulića 18
S naznakom „Predprijava ispita državne mature“.

Predprijave ispita državne mature traju od 5. do 15. listopada 2010.

Uputa za popunjavanje prijavnice:
Radi očitavanja prijavnica optičkim čitačem prijavnicu treba ispisati na formatu A4, ne presavijati ni gužvati te izabrane predmete označivati znakom X.

Pristupnici koji su završili školovanje prije 2010. godine i pristupnici koji su završili ili ove školske godine završavaju školovanje izvan Republike Hrvatske ne popunjavaju šifru škole, razred ni potpis ispitnoga koordinatora.
Napominjemo da su ovo PREDPRIJAVE ispita.

Do početka PRIJAVA, koje će se od 1. prosinca 2010. do 1. veljače 2011. obavljati putem stranicewww.postani-student.hr, bit će objavljena nova brošura u kojoj će biti objavljene sve upute za prijavu i provođenje ispita državne mature za školsku godinu 2010./2011. kao i upute za upise na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2011./2012.