Osvježavanje rang-lista prestaje 25. rujna 2010. godine u 23.59. Sve tada zatečenepotvrđene namjere upisa postaju konačne. Kandidati kojima je na nekoj rang-listiponuđeno prihvatiti namjeru upisa, a to ne učine do 25. rujna u 23.59, bit će s te rang-liste brisani, bez obzira na trenutak kada je ta ponuda nastala.
Još jednom molimo sve kandidate koji su ostvarili pravo upisa na neki studijski program, a još nisu potvrdili namjeru upisa, da to učine što je prije moguće i ne zauzimaju nepotrebno dugo mjesto niže rangiranim kandidatima.