Danas, 9. rujna 2010. završena je provedba i ocjenjivanje ispita državne mature u jesenskome roku šk. god. 2009./2010. Provedeno je i ocijenjeno ukupno 9396 ispita.