Današnjim datumom, 29. lipnja 2018. godine završena je provedba ispita 9. državne mature.

Ispiti državne mature provedeni su regularno i prema pravilima struke prema unaprijed utvrđenome Kalendaru i vremeniku provedbe ispita državne mature u šk. god. 2017./2018. – ljetni rok.

NCVVO svim pristupnicima želi ostvarenje željenih rezultata.