Dana 31. siječnja 2011. godine u 23.59 sati završene su prijave ispita državne mature u ljetnome ispitnom roku. Sukladno Pravilniku o polaganju državne mature, naknadne izmjene više nisu mogućeKandidati mogu, iz opravdanih razloga, najkasnije deset dana prije početka pisanja ispita, odjaviti polaganje prijavljenih ispita. Također, podsjećamo da polaganje ispita državne mature plaćaju svi kandidati, osim redovnih učenika koji ove školske godine završavaju četverogodišnje srednje obrazovanje u RH i učenika gimnazija koji nisu prošle godine završili srednje obrazovanje (položili sve ispite državne mature), a kojima je to prvi ili drugi izlazak na ispite. Detalji oko postupka plaćanja ispita bit će pravovremeno dostupni na mrežnim stranicama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr i Postani student www.postani-student.hr.

S obzirom na veći broj upita, obavještavamo sve učenike završnih razreda u redovnome sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj da je ocjene prva tri razreda srednje škole koje mogu vidjeti na poveznici Moji podatci/Ocjene potrebno provjeriti i verificirati najkasnije do 15. ožujka 2011. godine. Ocjene četvrtoga razreda, bit će vidljive u sustavu nakon uspješnoga završetka nastavne godine i rok za njihovu verifikaciju bit će 10. lipnja 2011. godine.

Kandidatima izvan redovnoga sustava obrazovanja u Republici Hrvatskoj, a koji su u propisanome roku poslali dokumentaciju za verifikaciju kako bi mogli pristupiti ispitima državne mature (verifikacija osobnih podataka), navedeno će verificirati Središnji prijavni ured do najkasnije 1. ožujka 2011. godineStanje zaprimljenih dokumenata mogu vidjeti na poveznici Moji podatci/Zaprimljeni dokumenti. Stoga ih molimo za strpljenje i da sve svoje upite vezane uz dostavu dokumentacije i verifikaciju podataka dostavljaju Središnjem prijavnom uredu na adresu e-pošte spu@azvo.hr. Također, svi kandidati koji su prethodne, 2010. godine polagali ispite državne mature i/ili prijavljivali studijske programe, a čiji su svi podatci (osobni podatci, ocjene, rezultati natjecanja, športski status) zavedeni i verificirani u sustavunisu dužni slati dokumente o navedenome Središnjemu prijavnom uredu. S obzirom da prošle godine nije postojala funkcionalnost sustava Zaprimljeni dokumenti, isti kandidati ne mogu vidjeti stanje poslane dokumentacije na toj poveznici, no, to ih ne treba zabrinjavati jer provjeru jesu li im svi podatci verificirani mogu vidjeti pod poveznicom Moji podatci/Osnovni podatci.