Danas, 6. lipnja 2010. završeno je ocjenjivanje svih ispita državne mature provedenih u ljetnome roku šk. god. 2009./2010.

Od 2. do 6. lipnja ocijenjeni su ispiti iz Matematike, Politike i gospodarstva, Filozofije, Grčkoga jezika, Latinskoga jezika i Srpskoga materinskoga jezika, koji su provedeni od 26. svibnja do 2. lipnja 2010.

 

Ispit:                           Datum ocjenjivanja:            Broj ispita:                 Broj ocjenjivača:

Matematika (A i B)       2. – 3. 6. 2010.                             33 558                              243

Politika i gospodarstvo  4. – 6. 6. 2010.                           8975                                  28

Filozofija                      4. – 6 .6. 2010.                                538                                    6

Srpski jezik (materinski)    5. 6. 2010.                              138                                     1

Latinski jezik (A i B)           5. 6. 2010.                               57                                      4

Grčki jezik                        5. 6. 2010.                                   25                                      2

U ocjenjivanju ispita  koje su pisali učenici/pristupnici s pravom na  prilagodbom ispitne tehnologije sudjelovala je članica Stručne radne skupine za prilagodbu ispitne tehnologije za učenike s teškoćama.

Tijekom ocjenjivanja rad ocjenjivača pratili su i koordinirali članovi predmetnih stručnih radnih skupina.

Svima koji su sudjelovali u ocjenjivanju zahvaljujemo na predanosti i odgovornom pristupu u obavljanju svih zadaća koje su pred njih postavljene u procesu vanjskoga vrjednovanja ispita prve državne mature.

Odjel za organizaciju i provedbu ispita                             Ravnatelj:

Goran Sirovatka