Sukladno najavama, dana 1. veljače 2012. godine završile su prijave ispita državne mature za ljetni ispitni rok. Nakon ovoga datuma ispiti se više ne mogu prijavljivati niti mijenjati. Naknadne izmjene ili prijave ispita državne mature moguće su samo iz opravdanih razloga propisanih Pravilnikom o polaganju državne mature, za što je potrebno obratiti se Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Također, istoga datuma istekao je i rok za slanje dokumentacije kandidata koji su to bili dužni učiniti.

Prijave studijskih programa u ljetnome upisnom roku moguće su do 16. srpnja 2012. godine (osim studijskih programa koji su odredili raniji rok prijave). Redovni učenici i kandidati koji su srednje obrazovanje završili u RH od 2010. godine na dalje, studijske programe mogu prijavljivati jedino u okviru prijavljenih ili već položenih ispita državne mature.