Podatci o pristupanju ispitima:

ISPIT PRIJAVA PRISTUPILO %
Hrvatski jezik (A) 10 9 90%
Hrvatski jezik (B) 8 8 100%
Engleski jezik (A) 7 7 100%
Engleski jezik (B) 12 11 92%
Njemački jezik (B) 2 2 100%
Matematika (A) 3 3 100%
Matematika (B) 41 39 95%
UKUPNO 83 79 95%