U Rumunjskoj 11.,12. i 13. travnja 2018. godine na Sveučilištu Babes-Bolyai u gradu Cluj-Napoci, održan je 51. skup i polugodišnja konferencija ALTE–a, udruženja koje okuplja stručnjake za razvoj i primjenu jezičnih testova (eng. The Association of Language Testers in Europe). Tema konferencije bila je Uloga jezičnog testiranja u kontekstu višejezičnosti i uporabe jezika struke.

Na konferenciji se raspravljalo o nedostatcima postojećih testova kojima se ispituje jezik struke te o metodološkim pristupima kojima bi se poboljšala njihova kvaliteta s obzirom na migracije i potrebe tržišta rada u 21. stoljeću. Na konferenciji su sudjelovale i djelatnice Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja: lektorica i predmetne koordinatorice za strane jezike.

Program skupa i konferencije

Pozvano predavanje

Bibliografija