U Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, tijekom prosinca 2017. i početkom siječnja 2018. godine, održane su tri edukacije namijenjene članovima stručnih radnih skupina koji izrađuju ispite državne mature. Prva edukacija, održana u prosincu 2017. godine, okupila je članove stručnih radnih skupina iz materinskih, stranih i klasičnih jezika.

Tijekom prve edukacije svim članovima stručnih radnih skupina predstavljen je novi Priručnik za stručne radne skupine koje izrađuju ispite državne mature u kojemu su navedene zadaće članova stručnih radnih skupina i sigurnosne mjere kojih se trebaju pridržavati, podrobno su opisani procesi izrade ispita državne mature i postupci za osiguravanje kvalitete ispita te su navedeni i primjeri zadataka prema skupinama predmeta. U drugome dijelu edukacije održano je izlaganje o suvremenim postupcima u izradi jezičnih ispita. Tijekom radionice članovi stručnih radnih skupina izrađivali su zadatke kojima se ispituju vještine čitanja.

Na drugoj edukaciji za izradu ispita državne mature, održanoj početkom siječnja 2018. godine, okupili su se članovi stručnih radnih skupina iz društveno-humanističkoga, umjetničkoga i interdisciplinarnoga područja. Ukupno je sudjelovalo 40 članova stručnih radnih skupina koji su bili podijeljeni u 9 radnih skupina prema nastavnim predmetima (Psihologija, Politika i gospodarstvo, Povijest, Geografija, Sociologija, Vjeronauk, Filozofija/Logika/Etika, Likovna i Glazbena umjetnost). Svim sudionicima predstavljen je novi Priručnik za stručne radne skupine koje izrađuju ispite državne mature. Tijekom radionice, na temelju zajedničkoga polaznog sadržaja, skupine su trebale osmisliti nekoliko pitanja višestrukoga izbora kojima se ispituju više kognitivne razine.

Treća edukacija za izradu ispita državne mature održana je danas, 12. siječnja 2018. godine u prostorijama Centra, a okupila je članove stručnih radnih skupina iz prirodoslovno-matematičkoga područja i informatike. Svim sudionicima predstavljen je novi Priručnik za stručne radne skupine koje izrađuju ispite državne mature. Tijekom radionice skupine su izrađivale zadatke otvorenoga tipa na temelju zajedničkoga polaznog sadržaja.

Slike sa edukacija: