U Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), na inicijativu Upravnog odjela za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju (UOFEURMS), Zagrebačke županije, u srijedu, 10. svibnja, održan je radni sastanak s ravnateljicom NCVVO-a Majom Jukić, dipl.ing.el. i suradnicima.

Ravnateljica Maja Jukić, dipl.ing.el. upoznala je pročelnika UOFEURMS-a, Zagrebačke županije, mr.sc. Josipa Kraljičkovića o radu Centra, te informirala o načinu i pod kojim uvjetima osnivači škola mogu dobiti na  korištenja podatke koje NCVVO prikuplja i obrađuje. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja glavno je tijelo za provedbu državnih matura, a provodi i vanjsko vrednovanje predškolskoga, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja. Dionicima odgojno-obrazovnog sustava osigurava povratnu informaciju o dostignućima kriterija i o objektivnosti samoprocjenjivanja na temelju utvrđenih kriterija, kako bi se prepoznala i promicala kvaliteta u obrazovnom sustavu.

Na sastanku se razgovaralo o mogućnosti da NCVVO dostavi na korištenje Zagrebačkoj županiji podatke vezane uz kvalitativne analize ocjene uspješnosti škola s područja Zagrebačke županije. Dobiveni podaci omogućit će jednostavnije definiranje potrebnih smjernica za prijavu projekata na natječaje EU fondova i programa, s ciljem podizanja uspješnosti škola s područja Zagrebačke županije.

Razmotrena je mogućnost suradnje NCVVO sa Zagrebačkom županijom, na način da Zagrebačka županija bude pilot županija koja će korištenjem postojećih podataka o uspješnosti učenika/škola, kojima raspolaže NCVVO, dodatno podići kvalitetu u radu škola na svome području.

Tekst je preuzet sa stranice www.euinfo.hr