NCVVO Plavi Logo

Podsjećamo sve pristupnike koji su obveznici plaćanja naknade za prijavljene ispite državne mature da je rok za uplatu ispita 2. svibnja 2021. godine (uključujući i taj dan).
Ukupno zaduženje i podatci kojima se trebate koristiti pri uplati nalaze se na Vašoj stranici na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate.
Pri uplati se ne smijete koristiti podatcima druge osobe.
Uplatu možete izvršiti u pošti, banci ili internetskim bankarstvom.
Napominjemo kako pri uplati ne možete birati koji ispit plaćate jer se uplate evidentiraju na prijavljenim ispitima prema kalendaru pisanja ispita.
Ako postoje zaduženja iz prethodnih razdoblja, uplata koju izvršite bit će prvo evidentirana na zaduženja iz prethodnih razdoblja, a nakon toga na prijavljene ispite za ljetni rok 2020./2021.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja