Obavijest o polaganju ispita iz Hrvatskoga jezika na razini B2 – INI Hrvatski B2

NCVVO Plavi Logo

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja provodit će ispit iz Hrvatskoga jezika na razini B2 za kandidate kojima je položen ispit uvjet za upis u prvu, odnosno drugu godinu preddiplomskoga stručnog studija te specijalističkoga diplomskog stručnog studija u skladu odlukama visokih učilišta. Ispit će se održati 8. rujna 2022. u 9.00 sati. Ispit će se …

Obavijest za ispitne koordinatore

NCVVO Plavi Logo

Na stranici za ispitne koordinatore nalazi se nova obavijest.

Obavijest za ispitne koordinatore

NCVVO Plavi Logo

Na stranici za ispitne koordinatore nalazi se nova obavijest.

Obavijest o podjeli svjedodžba/potvrda o položenim ispitima ljetnoga roka državne mature u šk. god. 2021./2022.

NCVVO Plavi Logo

1. UČENICI KOJI SU OVE GODINE ZAVRŠILI 4.RAZRED U SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ Učenici gimnazija i učenici strukovnih škola preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojim školama prema rasporedu koji je odredila škola. Učenici koji imaju neopravdani izostanak s ispita dužni su uplatiti ispit s kojega su izostali kako bi im se ispisale svjedodžbe/potvrde. Zaduženje i podatci …

Obavijest za ispitne koordinatore

NCVVO Plavi Logo

Na stranici za ispitne koordinatore nalazi se nova obavijest.

Javni poziv kandidatima koji će sudjelovati u izradi i razvoju nacionalnih ispita i popratnih ispitnih materijala za osnovnu školu u školskoj godini 2022./2023.

NCVVO Zeleni Logo

Poštovane kolegice i kolege, nacionalni ispiti su standardizirani ispiti vanjskog vrednovanja od kojih svi mi u odgoju i obrazovanju puno očekujemo. Ove godine uspješno smo proveli nacionalne ispite u 81 školi zahvaljujući ravnateljima, školskim koordinatorima i učiteljima koji su sudjelovali u njihovoj provedbi. Važnu ulogu u uspješnosti nacionalnih ispita imali su članovi stručnih radnih skupna …

Obavijest za ispitne koordinatore

NCVVO Plavi Logo

Na stranici za ispitne koordinatore i stranici SRDM nalazi se nova obavijest.

Obavijest o polaganju ispita iz Hrvatskoga jezika na razini B2 – INI Hrvatski B2

NCVVO Plavi Logo

Ispit će se održati u ponedjeljak 4. srpnja u 9.00 sati. Ispit se provodi u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. O mjestu provedbe ispita kandidati će biti pravodobno obaviješteni. Ispitu smiju pristupiti kandidati koji su prijavili ispit i u roku uplatili troškove polaganja ispita u iznosu od 300,00 kn. Rok za prijavu i uplatu: …

Obavijest za ispitne koordinatore

NCVVO Plavi Logo

Na stranici za ispitne koordinatore nalazi se nova obavijest.

Obavijest za ispitne koordinatore

NCVVO Plavi Logo

Na stranici za ispitne koordinatore i stranici SRDM – admin.ncvvo.hr nalaze se nove obavijesti za ispitne koordinatore.

Obavijest za ispitne koordinatore

NCVVO Plavi Logo

Na stranici za ispitne koordinatore nalazi se nova obavijest.