NCVVO Plavi Logo

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita državne mature propisane su člankom 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature

Opravdani razlozi za naknadnu prijavu ispita mogu biti:

  • teži zdravstveni problemi u vrijeme prijava ispita
  • smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća te drugi opravdani razlozi.

Naknadne prijave i promjene ispita

Rok: do 2. svibnja 2022. (uključujući i taj dan)

Kako se može naknadno prijaviti ispit ili promijeniti prijavljeni ispit/razinu ispita?

  1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj zamolbu za naknadnom prijavom ili promjenom prijavljenoga ispita dostavljaju školskomu ispitnom povjerenstvu koje donosi odluku o opravdanosti zahtjeva i o tome obavještava Centar.
    Učenici se za postupak naknadne prijave ispita, promjene prijavljenih ispita i promjene razine ispita trebaju javiti ispitnomu koordinatoru u školi.
  2. Ostali kandidati zamolbu s priloženom dokumentacijom iz koje je vidljiva opravdanost razloga za naknadnom prijavom ispita, promjenom ispita ili promjenom razine ispita dostavljaju Centru na e-adresu: naknadna.prijava@ncvvo.hr.

Obrasci zamolbe:

Uz popunjeni obrazac zamolbe za naknadnom prijavom ispita, promjenom ispita ili promjenom razine prijavljenoga ispita potrebno je dostaviti skeniranu/slikanu dokumentaciju kojom se dokazuju razlog i opravdanost neprijavljivanja ispita ili promjene ispita u propisanome roku od 1. prosinca 2021. do 15. veljače 2022.
Nepotpune zamolbe Povjerenstvo Centra neće razmatrati.

Odjave ispita

Rok: do 2. svibnja 2022. (uključujući i taj dan)

Kako se prijavljeni ispiti odjavljuju

1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama na način da se jave ispitnomu koordinatoru u školi koji će ih uputiti u daljnje postupanje.

2. Ostali kandidati javljaju se Centru na e-adresu odjava@ncvvo.hr nakon čega će dobiti naputak o daljnjim postupcima.

Važna napomena

Ako ste zatražili ili vam je odobrena prilagodba ispitne tehnologije kod slanja zamolbe za promjenom ispita, promjenom razine ispita i odjavom ispita trebate poslati obavijest i putem e-adrese prilagodba.dm@ncvvo.hr

Za dodatne informacije i pomoć s pitanjima koja se odnose na državnu maturu pristupnicima su na stranici   www.postani-student.hr dostupni Priručnici za prijavu ispita državne mature prema kategorijama pristupnika s detaljnim informacijama.
Za dodatna pitanja možete se javiti telefonom na broj infocentra 01 4501 899 ili na e-adresu info.centar@ncvvo.hr.