Edukacija RIC

Predstavnici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja nazočili su 21.siječnja 2020. edukaciji  koju je održao Državni ispitni centar RIC iz Ljubljane. Edukacija je obuhvatila prikaze i analize uporabe programskog alata za analizu kvalitete stečenog znanja-OrKa RIC, koji omogućava lakši uvid u postignuća učenika u školi i državi.

Tema edukacije:

  1. Analizom pokazanog znanja do poboljšanja – Dr. Darko Zupanc
  1. O programu OrKa – Dr. Gašper Cankar, Marina Knežević, Saša Masterl, Erika Semen
  1. Analize postignuća NPZ s uporabom programa OrKa – Dr. Gašper Cankar, Alije Jagodnik, Marina Knežević, Saša Masterl
  1. Analiza po zadacima i analiza dodane vrijednosti s uporabom programa OrKa – Dr. Gašper Cankar, Erika Semen