Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja će u školskoj godini 2017./2018. provesti eksperimentalno vanjsko vrednovanje odabranih osnovnih škola u Republici Hrvatskoj čiji je cilj sustavno praćenje i unapređenje kvalitete rada škola.

Sustav osiguravanja kvalitete povezuje i usklađuje samovrednovanje i vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova, pri čemu se vanjsko vrednovanje koristi samovrednovanjem i razvojnim planovima ustanova kao polazištima za procjenu.

Sustavno vanjsko vrednovanje omogućuje školama dobivanje valjanih povratnih informacija i procjenu kvalitete njihova rada i smatra se ključnim za kontinuirano unapređivanje kvalitete učenja i poželjnih ishoda odgoja i obrazovanja u školama.

Više detalja možete saznati iz Javni poziv osnovnim školama u Republici Hrvatskoj za sudjelovanje u eksperimentalnoj provedbi vanjskoga vrednovanja škola.

Pozivamo zainteresirane osnovne škole Republike Hrvatske da se prijave za sudjelovanje u eksperimentalnoj provedbi vanjskoga vrednovanja, a Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja odabrat će prigodni uzorak škola različitih općih obilježja iz različitih geografskih regija Republike Hrvatske.

Potrebno je:

U ime projektnoga tima i Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja molimo vas za suradnju i doprinos razvoju sustava osiguravanja kvalitete obrazovanja.