NCVVO Plavi Logo

Izmijenjeni Kalendar i vremenik provedbe ispita državne mature u jesenskom roku u školskoj godini 2022./2023. objavljen je na stranicama Centra.