NCVVO Sivi Logo

Poštovane kolegice i kolege,

ulazimo u treću godinu provedbe nacionalnih ispita čiji su rezultati već u prvoj godini dali vrlo vrijedne povratne informacije koje će koristiti učenicima, njihovim roditeljima, učiteljima, školama, kao i cijelomu odgojno-obrazovnom sustavu. Iz rezultata nacionalnih ispita proizlaze objektivni pokazatelji učeničkih postignuća.

Još je jedan važan element provedbe nacionalnih ispita vrednovanje. Stoga pozivam sve one koji su sudjelovali u vrednovanju nacionalnih ispita u prošlim dvjema godinama, ali i druge zainteresirane učitelje da se odazovu javnomu pozivu kako bi stekli dodatno novo iskustvo i nove kompetencije koje će zasigurno obogatiti i unaprijediti njihov rad u nastavi.

Ujedno molim ravnateljice i ravnatelje za razumijevanje za sudjelovanje učitelja u vrednovanju nacionalnih ispita jer su oni vrlo važni za sve koji su na različite načine uključene u odgojno-obrazovni sustav. Nacionalni se ispiti uspješno provode zahvaljujući ravnateljima, školskim koordinatorima, učiteljima, stručnim suradnicima i svima drugima koji sudjeluju u njihovoj provedbi.

Za članove skupina za vrednovanje bit će organizirana edukacija o načinu provedbe vrednovanja koju će voditi predmetni koordinatori i članovi stručnih radnih skupina za pojedini predmet.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja treba najbolje suradnike jer će samo tako moći unaprijediti vanjsko vrednovanje na dobrobit svih koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju naših učenika. Cilj je na temelju objektivnoga vrednovanja učeničkih postignuća kvalitetno poboljšati i unaprijediti odgojno-obrazovni sustav.

Vinko Filipović
ravnatelj Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

 

Obrazac za prijavu na javni poziv

Termini vrednovanja nacionalnih ispita u školskoj godini 2023./2024.