U skladu s preporukama Nacionalnoga stožera civilne zaštite i naputkom o postupanju Ministarstva znanosti i obrazovanja, a u svezi s novonastalom situacijom vezanom uz epidemiju koronavirusa (Covid-19) Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja odgađa sve planirane aktivnosti u koje su uključeni vanjski suradnici.

O svim aktivnostima i poslovima koji su u tijeku ili ih je potrebno završiti kao i poslovima koji su bili planirani u narednome razdoblju sve ćemo vanjske suradnike obavještavati e-poštom i telefonom.