Obavještavamo vas da su objavljeni opisivači kategorija za bodovanje eseja iz hrvatskoga jezika osnovne i više razine, za svaki esejski zadatak napose. (Više)