NCVVO Plavi Logo

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja provodit će ispit iz Hrvatskoga jezika na razini B2 za kandidate kojima je položen ispit uvjet za upis u prvu odnosno drugu godinu preddiplomskoga stručnog studija te specijalističkoga diplomskog stručnog studija u skladu odlukama visokih učilišta.

Ispit će se održati u utorak 3. rujna 2019. u 9.00 sati u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u Zagrebu, Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10020 Zagreb.

Ispitu smiju pristupiti kandidati koji su prijavili ispit i u roku uplatili troškove polaganja ispita u iznosu od 300,00 kn.

Rok za prijavu i uplatu: 30. kolovoza 2019. godine

PRIJAVE ZA ISPIT

  1. Pristupnici popunjavaju obrazac prijavnice objavljen na mrežnoj stranici www.ncvvo.hr.
  2. Pristupnici uplaćuju iznos od 300,00 kuna prema sljedećim podatcima:
Za upis u prvu godinu studija svim kandidatima koji imaju obvezu polaganja na stranicama www.postani-student.hr, na poveznici Moji podatci/zaduženja i uplate, bit će prikazano zaduženje i broj računa na koji se uplaćuje naknada za troškove polaganja ispita. Uplate se mogu obaviti u bilo kojoj poslovnici pošte ili banke ili internetskim bankarstvom. Molimo kandidate da pažljivo prepišu brojeve s uplatnica na stranicama. Za upis u drugu godinu studija, odnosno za kandidate koji su upisani ranijih godina i imaju obvezu polaganja ispita troškovi naknade za polaganje ispita uplaćuju se na broj računa objavljen na mrežnoj stranici www.ncvvo.hr:

Platitelj: ime i prezime, adresa, grad
Primatelj: Državni proračun RH, Zagreb
Iznos: 300,00kn
IBAN broj računa: HR1210010051863000160
Model: HR64
Poziv na broj primatelja: 5665-40883-JMBAG
Opis plaćanja: Uplata za Ini hrvatski B2.

  1. Popunjena prijavnica i skenirana uplatnica šalju se e-poštom na adresu: ini.hr.studenti@ncvvo.hr.

 

NAPOMENA
Prijave i uplate zaprimljene nakon 30. kolovoza 2019. neće se uzimati u obzir.