NCVVO Sivi Logo

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u školskoj godini 2022./2023. nastavlja provedbu nacionalnih ispita na reprezentativnome uzorku 81 osnovne škole. Provest će se tri ispita za učenike 5. razreda koji obuhvaćaju odgojno-obrazovne ishode i nastavne sadržaje Hrvatskoga jezika, Matematike i Prirode i društva, zaključno sa završetkom 4. razreda) prema sljedećem rasporedu:

DATUM
PREDMET
TRAJANJE ISPITA
 
učenici 5. razreda
u 81 osnovnoj školi
             (popis škola priložen)
10. listopada 2022.
Hrvatski jezik
1. dio: 75 min
2. dio: 60 min
11. listopada 2022.
Matematika
75 min
12. listopada 2022.
Priroda i društvo
60 min
 
Nacionalni ispiti provode se u matičnim školama, s početkom u 9.00 sati svakoga dana.

Ravnatelji i školski koordinatori dobit će Uputu o provedbi nacionalnih ispita i s istom upoznati učenike.

Popis škola pdf 431,41 kB