Edukacija i trening ocjenjivača ispita iz Matematike koji će ocjenjivati u Zagrebu,  održat će se 29. svibnja 2009. od 19.00 do 21.00 sat u Osnovnoj školi Izidora Kršnjavoga, Kršnjavoga 3 (pored Muzeja Mimara).

U subotu 30. te u nedjelju 31. svibnja radit će se prema planu, u prostorijama Centra, Trg Marka Marulića 18.

U svim ostalim gradovima radit će se na isti način, prema planu i objavljenom rasporedu.