NCVVO Plavi Logo

Cijenjeni ispitni koordinatori,

nova digitalna platforma „U Centru mature“ objedinjava višegodišnje znanje i iskustvo Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u pripremi i vrednovanju ispita državne mature. Pripremljeni materijali prvenstveno su namijenjeni maturantima i nastavnicima te izravno pomažu učenju, razumijevanju vrednovanja i ostvarivanju dobrih ishoda na državnoj maturi u trenutačnim okolnostima odvijanja nastave na daljinu.

Cjelokupnu objavu dostavljamo u prilogu:

Molimo vas da dopis i letak podijelite sa svim nastavnicima završnih razreda četverogodišnjega i petogodišnjega obrazovanja, a za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju na e-mail adresi press@ncvvo.hr i ucentrumature@ncvvo.hr .

Srdačan pozdrav,

PRESS NCVVO