Odluke o pragovima prolaznosti na ispitima državne mature u školskoj godini 2009./2010. za svaku ocjenu pojedinačno za ove predmete:
Informatika
Logika
Psihologija
Sociologija