Na temelju članka 24. stavak 2 Pravilnika o polaganju državne mature („Narodne novine“ broj 97/2008.) ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja donosi sljedeću:

Odluku donošenju Uputa za prilagodbu ispitne tehnologije na ispitima državne mature
Upute za prilagodbu ispitne tehnologije na ispitima državne mature