Danas je u Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja u sklopu pilot-projekta „Vanjsko vrednovanje osnovnih škola i gimnazija” održana druga radionica projektnoga tima, voditelja školskih timova za kvalitetu i „kritičkih prijatelja”. Sastanku su prisustvovale i predstavnice Ministarstva znanosti i obrazovanja Nataša Lovrić iz Službe za osiguravanje kvalitete i informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja te Helena Valenčić, savjetnica u kabinetu ministrice.

Pilot-projekt „Vanjsko vrednovanje osnovnih škola i gimnazija” prva je faza pripreme za uvođenje cjelovitoga sustava vanjskoga vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova u Republici Hrvatskoj. Projekt se planira, organizira i provodi u skladu sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije. Osnovna je svrha projekta priprema nacionalnoga pristupa uvođenju sustavnoga, valjanoga i objektivnoga vrednovanja rada škola.

Radionica je održana s ciljem analize dosadašnjih iskustava u projektu te planiranja daljnjih aktivnosti. Obrađene su teme vezane uz ulogu voditelja školskoga tima za kvalitetu (izbor, zadaće, komunikacija s članovima tima i ravnateljem), rad školskoga tima između posjeta „kritičkih prijatelja” (poteškoće, dobra praksa) te informiranje i motiviranje ostalih učitelja/nastavnika (osiguravanje dvosmjerne komunikacije između školskoga tima za kvalitetu i zbornice).

Više o projektu saznajte ovdje.