Pilot-projekt „Vanjsko vrednovanje osnovnih škola i gimnazija” provodi se kao prva faza priprema za uvođenje cjelovitoga sustava vanjskoga vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova u Republici Hrvatskoj. Projekt se planira, organizira i provodi u skladu s nacionalnom Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije.

Svrha i ciljevi pilot-projekta

Osnovna svrha ovoga pilot-projekta je priprema nacionalnoga pristupa uvođenju sustavnoga – valjanoga i objektivnoga vrednovanja rada škola. Očekuje se da bi se uvođenjem ovakvoga sustava pridonijelo ustroju čvrstoga i jasno definiranoga sustava osiguravanja kvalitete odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Pilot-projektom žele se ostvariti sljedeći ciljevi:

  • provjeriti primjenjivost predloženoga pristupa i modela vrednovanja rada osnovnih škola i gimnazija
  • izraditi prijedlog programa cjelovitoga nacionalnog pristupa vanjskomu vrednovanju škola na osnovi prikupljenih informacija
  • razraditi pristup osnaživanja unutarnjih kapaciteta škola za samovrednovanje i unapređivanje vlastite odgojno-obrazovne prakse tijekom priprema za vanjsko vrednovanje uz podršku „kritičkih prijatelja”
  • validirati postupak neovisnoga i objektivnoga vanjskog vrednovanja koje će omogućiti realnu procjenu kvalitete ključnih područja rada škole.