Sadržajna i metodološka analiza provedenih ispita iz Povijesti na državnoj maturi

Sadržajna i metodološka analiza provedenih ispita iz Biologije i Kemije šk. godine 2013./2014. i 2014./2015. na državnoj maturi

Sadržajna i metodološka analiza provedenih ispita iz Geografije na državnoj maturi

Sadržajna analiza nacionalnih ispita Hrvatskog jezika provedenih 2009. godine u sklopu projekta razvoj strategije nacionalnih ispita