Ponovljeni poziv za sudjelovanje u projektu Samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Pozivamo sve ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za sudjelovanje u projektu Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kojeg uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (klasa: 023-03/12-01/00023, ur.br. 533-21-12-0002) te Odluke (klasa: 080-01/12-01/262, ur.broj: 437/1-12-1) provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. (Više)