Delegacija obrazovnih stručnjaka iz Azerbajdžana posjetila je 4. prosinca 2018. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjemu tekstu: Centar). Cilj studijskoga posjeta Republici Hrvatskoj bio je upoznavanje našega obrazovanog sustava uz naglasak na razvoj i primjenu nacionalnoga kvalifikacijskog okvira

Šest obrazovnih stručnjaka predstavnika ministarstva obrazovanja, ministarstva rada te resornih agencija iz Azerbajdžana posjetili su Centar i druge relevantne dionike u sustavu obrazovanju u Republici Hrvatskoj, a posjet je organiziran u okviru projekta Europske unije. Ravnateljica Ivana Katavić i djelatnici Centra nazočnima su predstavili sustav osiguravanja kvalitete odgojno-obrazovnoga sustava u Republici Hrvatskoj te razmijenili pozitivne primjere iz prakse. Obrazovnim stručnjacima iz Azerbajdžana predstavljene su i aktivnosti te uloga Centra (od osnutka do danas) kroz projekte i poslove vezane za uvođenje vanjskoga vrednovanja u odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske, kao i planovi rada Centra. Također, ukratko je predstavljena državna matura te brojne aktivnosti Centra s naglaskom na projekte i plan razvoja sustava nacionalnih ispita kao i međunarodna ispitivanja. Sudionici su tijekom sastanka upoznati s prijedlozima i načinom korištenja rezultata ispitivanja za unapređenje rada odgojno-obrazovnih ustanova kao i sustava obrazovanja u cjelini. Tijekom sastanka postavljena su brojna pitanja koja su potaknula želju i potrebu za nastavak buduće suradnje.

Popis sudionika iz Azerbajdžana:

Ime i prezime Funkcija Institucija
 Anar Naghiyev načelnik Odjel za razvoj visokog obrazovanja,

Institut za obrazovanje pri Ministarstvu obrazovanja

Tofig Ahmadov načelnik Odjel za akreditacije, Ured za akreditacije i nostrifikaciju pri Ministarstvu obrazovanja
Ilkin Nazarov stručnjak za nacionalni kvalifikacijski okvir EU projekt potpore implementaciji nacionalnog kvalifikacijskog okvira u Azerbajdžanu
Nijat Huseynov viši savjetnik Tajništvo Instituta za obrazovanje pri Ministarstvu obrazovanja
Aytan Huseynova viša savjetnica Agencija za strukovno obrazovanje pri Ministarstvu obrazovanja
Shalala Mardaliyeva glavna konzultantica Jedinica za standarde zanimanja, Odjel politike zapošljavanja, Ministarstvo rada i socijalne zaštite stanovništva