U Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja prošli su nas tjedan posjetili čelnici  Agencije za mobilnost i programe Europske unije. AMPEU je javna je ustanova u sustavu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koja provodi i promovira programe Europske unije i druge međunarodne programe u području znanosti, obrazovanja, osposobljavanja, i mladih. Nadležna ministarstva su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (za područja znanosti, obrazovanja i osposobljavanja) te Ministarstvo socijalne politike i mladih (za područje mladih).

Predstavljen nam je Erasmus+, najveći program Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, za razdoblje 2014. – 2020.  Obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja (opće obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih), osposobljavanja (strukovno obrazovanje i osposobljavanje), mladih i sporta.

Ovim je programom za cijelu Europu u 2016. predviđen proračun u  iznosu ode od 1,8 milijardi eura. Za Republiku Hrvatsku predviđeno je više od 15 milijuna eura. Raspoloživa sredstva dodjeljuju se javnim natječajem koji je u listopadu 2015. raspisala Europska komisija.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije održala je stručnu i korisnu edukaciju o programu Erasmus+ te uputila djelatnike Centra kako i na koji način se uključiti u projekte. Zainteresirani pojedinci prijavljuju se putem svojih ustanova. Uz to, program nudi mogućnosti suradnje ustanovama iz cijelog svijeta kroz aktivnosti Združenih diplomskih studija i Jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju.

Prezentacije:

Erasmus+ pdf 2,25 MB