Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjemu tekstu: Centar) u prosincu 2018. godine objavio je knjigu Ispit državne mature iz Povijesti od školske godine 2009./2010. do školske godine 2016./2017. Autorica knjige je djelatnica Centra Natalija Gjeri Robić.

U knjizi su prikazani podatci o ispitima državne mature iz Povijesti provedenima od prve državne mature u školskoj godini 2009./2010. do državne mature provedene u školskoj godini 2016./2017. Knjiga može biti zanimljiva i korisna nastavnicima Povijesti i svim drugim dionicima odgojno-obrazovnoga sustava jer su prvi put na jednome mjestu objedinjeni poznati (objavljeni) podatci o ispitima državne mature iz Povijesti. Isto tako, prikazani su podatci koji dosad nisu bili analizirani i javno objavljeni, a vezani su uz pojedine aspekte strukture pristupnika i raspodjele ocjena s obzirom na spol i status pristupnika te klasifikaciju njihova srednjoškolskog programa. U knjizi su također prikazani rezultati ispitivanja stavova nastavnika Povijesti o ispitima državne mature iz Povijesti i općenito o državnoj maturi.

Predstavljanje knjige održano je 11. prosinca 2018. godine u Centru. Sudionike je prvo pozdravila ravnateljica Centra Ivana Katavić, prof. Uvodno izlaganje imala je urednica knjige, načelnica Istraživačko-razvojnoga odjela dr. sc. Sanja Fulgosi koja je i moderirala predstavljanje knjige. Knjigu su zatim predstavili recenzenti izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez (Hrvatsko katoličko sveučilište) i Loranda Miletić, dipl. pov. i dipl. pov. umj. (Agencija za odgoj i obrazovanje) te autorica knjige Natalija Gjeri Robić, dipl. pov. i arh.

Na predstavljanju je istaknuto da svi podatci i rezultati prikazani u knjizi mogu potaknuti na promišljanje o daljnjemu razvoju ispita državne mature iz Povijesti te o drugim istraživanjima koja mogu proizići iz prikazanih podataka i rezultata.