Analiza Povijest

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjemu tekstu: Centar) objavio je knjigu Sadržajne i psihometrijske analize ispita državne mature iz Povijesti (2013. – 2015.). Autori knjige su Natalija Gjeri Robić, Ira Tretinjak, Dijana Dijanić, Suzana Pešorda, Dragan Siluković, Miroslav Šašić i Karolina Ujaković.

U knjizi su prikazani rezultati sadržajnih i psihometrijskih analiza ispita državne mature iz Povijesti s ljetnih rokova iz školskih godina 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. Također, prikazani su rezultati sadržajne analize odgovora pristupnika na zadatke otvorenoga tipa – kratkoga odgovora u tim ispitima. Cilj te analize bio je utvrditi najčešće pogreške koje pristupnici rade pri rješavanju tih zadataka.

Predstavljanje knjige održano je 28. veljače 2019. godine u Centru. Sudionike je prvo pozdravila ravnateljica Centra Ivana Katavić, prof. Strukturu knjige predstavila je urednica knjige Natalija Gjeri Robić, dipl. pov. i arh., koja je i moderirala predstavljanje knjige. Knjigu su zatim predstavili recenzenti dr. sc. Mladenko Domazet (Filozofski fakultet u Splitu) i Loranda Miletić, dipl. pov. i dipl. pov. umj. (Agencija za odgoj i obrazovanje). O knjizi i radu na provedbi analiza je na kraju u ime autora govorila Karolina Ujaković, prof. (V. gimnazija, Zagreb).

Na predstavljanju je istaknuto da rezultati provedenih analiza mogu poslužiti kao smjernica za unapređenje procedure izrade ispita i ispitnih zadataka iz Povijesti te za njihovu standardizaciju. Isto tako, rezultati sadržajne analize odgovora pristupnika na zadatke otvorenoga tipa mogu biti korisna povratna informacija učenicima i nastavnicima o pogreškama koje su pristupnici napravili odgovarajući na pojedini zadatak. Knjiga također može biti korisna nastavnicima Povijesti u poučavanju Povijesti, ali i pri izradi i analizi zadataka kojima se koriste u vrednovanju.