NCVVO Plavi Logo

Zavod za odgoj i obrazovanje Zapadnohercegovačke županije u Bosni i Hercegovini u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja organizirao je stručni skup o izradi ispita i provedbi državne mature u Republici Hrvatskoj. Stručno usavršavanje održano je 13. listopada 2022. u Livnu i 14. listopada 2022. godine u Širokom Brijegu, a bilo je namijenjeno ravnateljima i nastavnicima srednjih škola Hercegbosanske i Zapadnohercegovačke županije u BiH koji koje rade po nastavnom planu i programu na hrvatskome jeziku.

Više informacija na: http://zavod-zzoo.com/index.php/novosti/novosti/451-u-livnu-i-sirokom-brijegu-odrzane-radionice-o-drzavnoj-maturi