Na temelju članka 5. Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (Narodne novine br.151/2004.) ravnatelj Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjem tekstu: Centar) donio je ODLUKU o osnivanju Skupine ocjenjivača koja će odrediti prag prolaznosti na probnoj državnoj maturi u školskoj godini 2008./2009.

Navedenom odlukom utvrđen je i sastav Skupine ocjenjivača za određivanje praga prolaznosti.

Molimo da se planiranim i ovdje objavljenim sastancima odazovu samo imenovani ocjenjivači, tj. oni koji su navedeni u odluci (ovim su uključeni i zamjenski ocjenjivači koji su se osobno prijavili u Centar).

Odluku možete preuzeti OVDJE.