Prvi sastanak Povjerenstva za razvoj modela sustava nacionalnih ispita održan je u Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja 18. listopada 2017. godine. Time je službeno započeo rad na projektu Razvoj nacionalnoga sustava ispitivanja koji ima dvije osnovne sastavnice: razvoj sustava nacionalnih ispita i izradu baze zadataka s metrijskim i sadržajnim karakteristikama koja će biti dostupna nastavnicima i učenicima.

Sastanku su prisustvovali djelatnici Centra, predstavnica Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te članovi Povjerenstva odabrani javnim pozivom.

Nakon upoznavanja svih članova Povjerenstva, vanjskim je članovima Povjerenstva predstavljen projekt Razvoj nacionalnoga sustava ispitivanja. Također su istaknute zadaće Povjerenstva u sklopu Projekta: analiza relevantnih nacionalnih i međunarodnih dokumenata iz područja vrednovanja u odgoju i obrazovanju te razvoj modela sustava nacionalnih ispita. Na sastanku je potom raspravljen prijedlog strukture dokumenta Model sustava nacionalnih ispita.

Svi prisutni izrazili su zadovoljstvo započetim radom na projektu kojim se u hrvatski odgojno-obrazovni sustav uvode nacionalni ispiti, odnosno standardizirani periodički vanjski ispiti koji predstavljaju jedan od temeljnih mehanizama za uspostavu cjelovitoga sustava za praćenje kvalitete obrazovanja.