Radionica

Prema prijedlogu Povjerenstva za rad na razvoju temeljnog dokumenta novog koncepta ispita državne mature, imenovani su članovi stručnih radnih skupina koji će izraditi nacrt ispita i ispitnih kataloga za državnu maturu u školskoj godini 2021./2022.

Stručnjaci iz NCVVO-a educirati će članove stručnih radnih skupina koji će na radionicama i prema uputama Centra naučiti samostalno povezivati ishode iz postojećih ispitnih kataloga za državnu maturu i važećih kurikuluma.

Izabrani članovi stručnih radnih skupina pohađati će dvije trodnevne radionice u organizaciji Centra, a jedna od njih održana je od 16.1. – 18.1.2020. godine.