Jedan od temeljnih mehanizama za uspostavu cjelovitoga sustava za praćenje kvalitete obrazovanja jesu nacionalni ispiti odnosno standardizirani vanjski ispiti kojima je cilj utvrditi postignuća učenika u temeljnim znanjima u ključnim dijelovima obrazovnih ciklusa. Stoga je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u 2017. godini započeo s provedbom projekta Razvoj nacionalnog sustava ispitivanja koji ima dvije osnovne sastavnice: razvoj sustava nacionalnih ispita i izradu baze zadataka s metrijskim i sadržajnim karakteristikama koja će biti dostupna nastavnicima i učenicima.

Jedna je od prvih aktivnosti projekta imenovanje članova Povjerenstva za razvoj modela sustava nacionalnih ispita. Povjerenstvo za razvoj modela sustava nacionalnih ispita čini stručni tim Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i njegovi vanjski članovi iz relevantnih odgojno-obrazovnih institucija. Ključne zadaće Povjerenstva za razvoj modela sustava nacionalnih ispita su analiza relevantnih nacionalnih i međunarodnih dokumenata iz područja vrednovanja u odgoju i obrazovanju te razvoj modela sustava nacionalnih ispita.

Pozivamo zainteresirane stručnjake da se prijave na Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za vanjske članove Povjerenstva za razvoj modela sustava nacionalnih ispita te da svojim sudjelovanjem u projektu doprinesu razvoju sustava osiguravanja kvalitete obrazovanja.