NCVVO Plavi Logo

Na temelju projekta Nacionalni ispiti iz Matematike u osmim razredima osnovnih škola koji je proveden od 2011. do 2014. godine napravljena je sadržajna analiza nacionalnih ispita i priručnik za nastavnike pod nazivom Rezultati sadržajne analize nacionalnih ispita iz Matematike s primjerima zadataka:

Cilj projekta je detaljno procijeniti razine matematičkih znanja, vještina i sposobnosti učenika pri završetku osmoga razreda osnovne škole te utvrditi postojeće potencijalne probleme u razvoju tih znanja, vještina i sposobnosti. Rezultati projekta prikazani u publikaciji dat će objektivni uvid i preporuke za nastavu Matematike u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj.

Informacije proizišle iz analize te prikazane u Priručniku značajno će pridonijeti razumijevanju, unapređivanju i razvoju sustava matematičkoga obrazovanja.